Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan

Pracovní pozice v ZŠ

Přihlášení
Zaměstnanci školy

 

ředitelka školy

Mgr. Květuše Leistnerová

nejvyšší dosažené vzdělání

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta (1995),

       Učitelství pro první stupeň základní školy a učitelství pro speciální školy

  • Universita Karlova, Pedagogická Fakulta (2009) - Vzdělávací program pro učitele,

        výchovný poradce

  • Národní institut pro další vzdělávání (2013),

        Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 

učitelé školy

Mgr. Šárka Ritschelová

(pověřena vedením školy v nepřítomnosti ředitelky školy)

nejvyšší dosažené vzdělání

· Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta,

  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

· Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2011) - Speciální pedagogika

 

 Mgr. Tereza Michalová

nejvyšší dosažené vzdělání

· Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta,

  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace hudební výchova

 

Mgr.Pavla Vaicová

nejvyšší dosažené vzdělání

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta,

  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Výchovné poradenství

 

vychovatelky školní družiny

Dana Trojanová

nejvyšší dosažené vzdělání

· Střední pedagogická škola v Mostě

 

 

vedoucí školní kuchyně

Marcela Kovačová

    nejvyšší dosažené vzdělání

· Obchodní akademie  Ústí nad Labem

 

kuchařky

Hana Němcová

 

nejvyšší dosažené vzdělání

· Severočeské pekárny a cukrárny, národní podnik Liberec

  

Olga Hubená

 

uklízečka

Jarmila Nováková

Markéta Červinková