Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan

Pracovní pozice v ZŠ


Režim dne školní družiny

REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY – 2016/2017

 

6:30 – 9:00 – příchod dětí, odpočinkové činnosti –  klidové hry, odchod do tříd.

 

11:40-12:30 – Příchod dětí z vyučování, individuální

                    činnost, společenské hry, hygiena, oběd        

 

12:30-13:00 – Odpočinkové činnosti – poslechové činnosti,

 

          13:00-13:45 – Zájmové činnosti – řízená výchovná

 

činnost a zájmové kroužky.

   13:45–14:15 – Společenské hry, individuální  

činnost

 

14:15-15:15 – Rekreační činnosti – pohybové hry a sporty.

 

15:15-16:00 – Příprava na vyučování, volné činnosti dle výběru dítěte.