Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan

Pracovní pozice v ZŠ


Celoroční plán školní družiny

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠD

Školní rok 2016/2017

 

Září

Seznámení se s novými žáky formou hry, vytváření kladných kamarádských vztahů, povídání o sobě, rodině

Seznámení s řádem ŠD, bezpečností, režimem ŠD, s bezpečným a slušným chováním v prostorách ŠD, budovy, při vycházkách i při hrách v herně, tělocvičně, hřišti, na vycházkách

Rozhovor – Moje prázdniny – vzpomínky

Vycházky – okolí školy – dopravní kázeň, změny v přírodě, důležité budovy

Pč –Vv - ošetřování pokojových květin

         obalování knih, hruška s červíkem, housenka pokladnička, bažant z krabičky, drak,  hodiny

         z krabičky od sýra

 sledování růstu větviček formou hry – rozfoukávaná kaňka

         znázornění různého způsobu větvení skládáním dřívek

         vtlačování větviček do hlíny – odlitek

          vytváření jednoduchého větvení z tenkých válečků – větvička, strom

Lv – básně – Kopretiny, Drak a husy, Kocourek

         dramatizace pohádky –podle výběru

Hv – zpíváme si pro radost

         hra – Hlava ramena…..

         zpěv s pohybovým doprovodem – Čížečku……..

Rekreační činnost – vycházka po okolí – kázeň, bezpečnost, důležité budovy, památky…….

                                    sběr travin, bylin,

                                    pohybové, závodivé a sportovní hry

Soutěže – lehkoatletické, přednes básně – k létu, kresba a malba štětcem – strom a větvičky

Příprava na vyučování –cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

 

Říjen

Poznávání a ochrana přírody – určování rostlin, stromů, hub, sbírání přírodnin, pozorování změn

 v přírodě, práce na zahradách

Oblékáme se správně – povídání si o počasí, oblékání, otužování, zdravá strava

Vycházky – pozorování a popisování polohy obce, svažitost, členitost….

Pč –Vv - stavby z kostek – naše vesnice

  na pískovišti – části obce

 výroba ježka, muchomůrky – hub, draka, panenek s oblečky, větrníku, modelování ovoce a

 zeleniny

  obrázky z přírodnin – koláže

 navlékání korálků – korálky od Natálky

 kresba temperami – podzimní strom

 hrneček, džbán – vytrhávání z papíru

 stoleček, křeslo, stolička – sestavování, nalepování papírových proužků, dokreslování stuktu-

ry dřeva perem

Lv – básně – Sedlák Jíra, Už je ráno, Brambory

         dramatizace pohádky

         hádanky, přísloví a pranostiky

         návštěva obecní knihovny – proč čteme

Hv – zpívání písní – Pějme píseň dokola,………

Rekreační činnost – vycházky do lesa – stavění domků pro zvířátka, hod na cíl a jiné hry

                                    hry na hřišti, tělocvičně – školka s míčem, švihadly………….

                                    Drakiáda

Soutěže – školka se švihadly, dramatizace pohádky

Příprava na vyučování – cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

Listopad

Povídání si o bezpečnosti na ulici, o důležitosti dopravních značek

Změny v přírodě, zvířátka – příprava na zimu, jak předcházet nemocem

Hallowen x Dušičky – rozdílné a společné znaky – povídání si, co o nich víme

Vycházky  – pozorování změn v přírodě, uliční síť, křižovatky – dopravní ruch

Pč –Vv - výroba strašidla, masek, záložky do knihy, deštníku s kapkami, zvířátek

  koláž – dopravní značky

 obtiskování - prostírání

 práce s mozaikou

  vyšívání – strom s listy (knoflíky)

 čepice, šátky – malování prsty

Lv – hádanky, přísloví, pranostiky, čtení pohádek a příběhů na téma strašidla

Hv –písně o strašidlech

        Diskotéka

 soutěž – Zlatý slavík

Rekreační činnost – soutěž ve vybíjené

 míčové hry na hřišti – tělocvičně

Soutěže – poznávání pohádek, hrneček – koláž, poznávání látek – sklo, papír, dřevo…..

Příprava na vyučování – cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

 

 

Prosinec

Svátky v tomto měsíci – povídání si o nastávajících svátcích – význam, zvyky, tradice

Zvířátka v zimě – jak jim pomáhat

Krmení zvířátek – zdobení stromků pro zvířátka

Bezpečné hry v zimě

Zdraví – oblékání, strava

Vycházky– hra na průvodce naší vesnice – význam. Budovy

 Požární zbrojnice

 pozorování věcí kolem nás –lidské výtvory, živé a neživé přírody

                   vycházka k chráněnému území

Pč – Vv – výroba jehelníčku, přáníček, čertů, Mikulášů, andělů, kornoutů, vánočních stromků,

orygamy, ozdoby z toustového chleba – zdobená metla, lední medvědi, pozorování

                vylévání stop

  krmení ptáčků

  práce s kostkami, stavebnicemi – Bořek stavitel

lepená koláž

Lv – hádanky, přísloví, pranostiky, pohádky, příběhy a básně k danému měsíci – podporovat                           

         čtenářskou gramotnost

shlédnutí pohádky

HV – zpívání koled a písní

          Super Star – pěvecká soutěž

Rekreační činnost -  pohybové, soutěživé a závodivé hry na sněhu, sáňkování, bobování, stavění

sněhuláků, iglú

  besídka s diskotékou

Soutěže – pište – lidské výtvory, přírodniny, budovy, jak chráníme zvířátka

Příprava na vyučování – cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

Leden

Zimní sporty – bílý sport – druhy, známí sportovci

Rodina – členi –povolání – povídání o různých profesích, jejich významu…..

Proč čteme – o důležitosti čtení, kde knihy získáme, druhy – autor, ilustrátor, nakladatelství

Vycházky  – hra na průvodce vesnicí – značky, křižovatky, hra na detektivy – hledej a zapiš – výtvory                                                                                                                                                                                                 člověka, zvířata, rostliny, návštěva lesa – péče o les, zvířata

Pč – Vv –montáž– demontáž – nábytek, vozík, koloběžka

                návštěva místní knihovny – obalování knih

                výroba – čepice, šály, rukavic – závěs

                 práce a modelínou, papírem – sporty

                 zvířátka – koláž na stěnu

                 práce s temperami – tučňáci na kře

Lv – pranostiky, přísloví, pořekadla, hádanky

         příběhy o zimních hrách nebo příběh dětí v zimě

         dramatizace pohádky

Hv – písně se zimní tématikou

         hra – pějme píseň do kola

 písně s doprovodem hud. nástrojů a pohybem

Rekreační činnost –sáňkování, bobování, stavění sněhuláků, koulování

Soutěže – roztřiď přírodniny – živé a neživé, soutěž ve stavbě ze sněhu, kdo napíše(namaluje) nejvíce příkladů přírodního děje

Příprava na vyučování – cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

Únor

Naše vesnice – co víme o historii, znak, nejbližší města – virtuálně na interaktivní tabuli

Bezpečnost a zdraví je nám nadevše- rozhovory, dramatizace

Vycházky  – morový pomník, památné stromy v naší vesnici, vycházka do okolí – líčení pocitů 

 ze zimního počasí, pozorování stop

 

Pč – Vv – dům – montáž, demontáž – stavebnice, krabičky – naše vesnice

                  šití oděvu na loutky - z papíru 1. tř

                  modelování pohádky

výroba brože – modelína, podložka pod hrnec – tiskátka, věšáku na utěrku – z kolíčků,

                   ozdoba na brčka, potiskované prostírání

                   zdobení květináčů

                   dopravní značky – koláž 

                   holky z naší školky – postavy z dřevěných kostek

Lv – dramatizace pohádky – maňásky a loutky, pohádky, časopisy, pranostiky, pořekadla, přísloví,

hádanky

        má oblíbená kniha – přinést knihu a povídat o ní - výstavka

Hv -   písně o zimě

          Zpívání s doprovodem tance a pohybu

 Rekreační činnost – sáňkování, bobování, stavění sněhuláků, koulování

Soutěž – sáňkařská (boby), překážkový běh, slalom a zdolávání přírodních překážek, hod sněhovou koulí

Příprava na vyučování – cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

Březen

Bezpečnost na ulici

Mezinárodní den žen – význam svátku

Měsíc knihy – návštěva knihovny

Naše zdraví – oblékání, strava, hygiena

Změny v přírodě povídání si o nich

Zvířata – určování druhů, pojmenování samice, samec, mládě

Jarní rostliny – určování

Jarní práce na zahrádkách

Vycházky – do lesa, luk, zahrad – pozorovat změnyVoda v obci – potok, vodojem – péče o vodu

Pč – Vv – sázení rostlin – afrikánů

 výroba záložky, veselých ptáčků přáníček, zvířátek a květin z různých materiálů

                 malování křídami na beton – jarní tématika

                 obalování knih

                 chňapka pro maminku – šití

                 jarní strom – kresba temperami a obtiskování květů pomocí PET lahví

  obrázek z krepového papíru – Slunečnice v květináči

 brouci z kamínků

Lv – pranostiky, přísloví, hádanky, básně s jarní tématikou, práce s časopisy, čtení pohádek,

         dramatizace

Hv – soutěž o nejlepšího tanečníka

         Dětské hity – zpěv a tanec

         Hry s hudební tématikou – židličkovaná……..

Rekreační činnost – pohybové a soutěživé hry v přírodě – s míči, švihadly, kuželi……

Soutěže – v poznávání květin, zvířat, školce s míčem, vybíjené, v dramatizaci pohádky

 Příprava na vyučování – cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

Duben

Den Země – jak pomáháme, jak a čím člověk škodí

Měsíc bezpečnosti – jak se chovat na silnicích, na chodníku, jak ošetřit drobná zranění, jak zavolat

                                     pomoc – důležitá telefonní čísla

Velikonoce – význam, zvyky, tradice, koledy

Pálení čarodějnic - rozhovor

Vycházky – okolí vesnice – pozorování změn v přírodě (živočichové – péče o ně), práce lidí

Pč –Vv -  výroba velikonočních přání, kraslic, slepiček, beránků – různými technikami,

               čarodějnic, krtka a hromádky, květin s motýlky, kuřátek v košíku,

  kreslení a malování obrázků na téma – Den Země, Měsíc bezpečnosti

 dokreslování druhé části obrázku

 pálení čarodějnic, příprava ohniště, rozdělávání ohně, opékání buřtů

Lv – nácvik koled, básně

 pranostiky, přísloví, hádanky, dramatizace pohádky z vyrobených papírových loutek, práce s ča –

sopisy a encyklopediemi

Hv–lidové písně a tance

Rekreační činnosti – pohybové, závodivé a štafetové hry

Soutěže – poznávání květin, zvířat, poznávání volně žijících zvířat a jejich mláďat, domýšlení pohádky,

 příběhu – konce, v přednesu básně o jaru

Příprava na vyučování – cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

Květen

Den matek – proč se slaví, co pro nás maminky dělají, znamenají, jak jim jejich lásku opětujeme

Povolání – druhy, význam

Vycházky – určování rostlin, změny v přírodě

Pč – Vv – výroba přáníček a bonbónových květin pro matky

                 kachle – modelín

                 obrázky ze dvou pohlednic           

                 modelování a malování povolání

májová koťátka, kanárek,myšky(zvířata z krabic)

 malování na dřevo

                 vypalování slunce na dřevo

                kresba – moje máma

Lv – pranostiky, přísloví, hádanky, četba pohádek, četba časopisů, pantomima

Hv -  zpívá celá rodina – soutěž

         pějme píseň dokola – zpívání oblíbených písní

Soutěže – kresba na beton – povolání, v honu na lišku, výroba obrázkůz přírodnin– mandaly

 

 

Příprava na vyučování – cvičit paměť, postřeh, upevňovat znalosti z vyučování formou her, rozvíjet estetické cítění, sluchovou diferenciaci, smyslové didaktické hry

 

Červen

Den dětí – hry a soutěže

Škola v přírodě

Pěstitelské práce na školním pozemku

Úklid ŠD, drobné opravy hraček, krabic od her

Rozloučení se školním rokem

Rozhovor na téma prázdniny- bezpečnost – chování, nástrahy – důležitá telefonní čísla

Pč – Vv – výrobek, obrázek pro kamaráda, kamarádku, leporela, mozaika,

malování křídami, barvami – můj prázdninový sen

Lv – skládání básní a veršů pro kamarády

Hv – píseň pro kamaráda, kamarádku

Rébusy, hlavolamy, křížovky- příprava na vyučování

Pohybové aktivity, hry a soutěže v přírodě