Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan


Školní družina

 

Provoz školní družiny je od 6.30 do 16.00. Čas provozu je upravován vždy na začátku každého školního roku dle požadavků rodičů žáků.

Školní družina obvykle pracuje ve dvou odděleních rozdělených dle věku. Činnost je zaměřena na relaxaci a tvořivou zájmovou činnost. Aktivity probíhají ve vkusně zařízených hernách s relaxačním koutem. Žáci tráví v příznivém počasí čas na hřištích v bezprostřední blízkosti školy. Několikrát do roka společně navštěvují Ústí nad Labem, kde navštěvují výstavy a zajímavé akce.

 

Celoroční plán škoní družiny

Režim dne škoní družiny

Organizační řád školní družiny

O úplatě školní družiny

Řád školní družiny

 

Vychovatelka: Dana Trojanová

Tel: 606 623 516