Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan

Pracovní pozice v ZŠ

Přihlášení
Projekty EU

 

BAREVNÝ TÝDEN - FOTOGALERIE

 

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

           Projekt: Dotyková zařízení ve výuce 

 

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE

 

CZ.1.07/1.3.00/51.0017

 

Doba realizace projektu: 9/2014 – 7/2015

 

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit: první aktivita je zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy a možnost zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita je zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita bude zaměřena na vytvoření nové softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita je věnována evaluaci dopadu projektu. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků. Projekt je realizován Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědeckou fakultou v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou a 44 základními a středními školami jako partnery projektu s finančním příspěvkem. V rámci projektu budou školám pořízeny moderní dotykové technologie k využití ve výuce (inovativnost projektu).

 

 
 

 

dotyk.ujep.cz

 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Číslo prioritní osy: 7.1, název prioritní osy: Další vzdělávání, číslo oblasti podpory:  7.1.3, název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

 

  • Státní zemědělský intervenční fond

     Mléko pro evropské školy 

 

  • Státní zemědělský intervenční fond

     Ovoce do škol

 

  • Investice do rozvoje vzdělání - tzv. EU Peníze školám

     Inovace výuky v Základní škole a Mateřské škole Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

 

výukové sady vytvořené jednotlivými pedagogickými pracovníky Základní školy -

Základní školy a Mateřské školy Petrovice ...  lze získat na základě žádosti 

zaslané na aktuální e-mail školy

 

 

 

  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

     Projekt Petrovického muzea v prostorách sakristie a oratoře farního kostela sv. Mikuláše v Petrovicích

 

               prohlášení o spolupráci v rámci projektu