Breadcrumbs


VyhledáváníSoutěž Klokan

Pracovní pozice v ZŠ

Přihlášení
Informace pro vietnamské spoluobčany

 

 


TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG
MẪU GIÁO PETROVICE

 

 Trường mẫu giáo cung cấp việc giáo dục và đào tạo học vấn cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Trường mẫu giáo một số chương trình thú vị như : Tiếng Anh, Học thổi sáo, tiếng Đức. Các cô giáo dẫn trẻ em đi thăm phòng điều dưỡng xông hơi muối, thăm bể bơi. Trẻ em mẫu giáo còn có một loạt các chương trình đi tham quan,  trại hè và đông.

 

Liên kết với trường mẫu giáo là trường phổ thông cơ sở từ lớp 1 đến lớp 5 với số lượng học sinh ít.

 

Trường phổ thông cơ sở cung cấp các chương trình ngoại khóa như: gốm sứ, cờ vua, thể dục nhịp điệu, florbal ( một loại khúc côn cầu ) , giáo dục ngôn ngữ.

 

Trong trường cũng có nhà ăn cho tất cả học sinh.

 

Trường phổ thông cơ sở hoạt động theo chương trình giáo dục mang tên „ Quê hương chúng ta là Châu Âu „.Trong trường được đào tạo tiếng Anh từ lớp 1. Chương trình đào tạo của nhà trường phong phú về các định hướng phát triển cá nhân cho trẻ em.

 

Trong trường cũng có nhà ăn cho học sinh, bảo đảm ăn uống chất lượng tốt.